خدمات پس از فروش

 

 

خدمات پس از فروش مستربج شامل استرداد وجه می باشد.

 

استرداد وجه

 

استرداد وجه تنها در زمانی صورت می گیرد که  کالای ارسال شده با مشخصات درج شده در سایت تطابق نداشته باشد. در زمان تحویل کالا حتما بسته را

بررسی کنید و در صورت عدم تطابق، محصول را بازگردانید. در صورت تحویل کالا و تایید صحت و رضایت مشتری امکان بازگشت آن وجود ندارد.

اشکال‏‌هایی که در اثر استفاده نادرست و آسیب های فیزیکی مانند شکستن و افتادن و ... که توسط خود خریدار صورت میگیرد را شامل نمی شود.

اگر ایراد، وجود مغایرت فیزیکی یا آسیب دیدگی ظاهری باشد هزینه‌های ارسال بر عهده مِستِربَج است.